Juriidika

Andmekaitsepoliitika 

A-Meditsiin Oü andmekaitsepoliitika

Käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse reeglitele ning reguleerivad A-Meditsiin Oü (edaspidi Peetri Ilustuudio) broneerimiskeskonna ja tulevikus veebipoe (aadressil www.peetriilustuudio.ee) andmete töötlemise tingimusi (edaspidi Tingimused).

Peetri Ilustuudio töötleb Kliendi isikuandmeid, kui Klient on registreerinud ennast Peetri Ilustuudio broneerimiskeskonna või veebipoe kliendiks ja ostab veebipoest kaupu.

Tingimused kehtivad alates 21. detsember 2023. a, kuid kohalduvad ka enne eelnimetatud kuupäeva Kliendi poolt Peetri Ilustuudiole avaldatud kliendiandmete töötlemisele.

  1. Mida käesolevad tingimused Kliendile tähendavad?

Tingimused on välja töötatud, et kaitsta klientide privaatsust. Käesolevad Tingimused annavad ülevaate meie tavade kohta kliendiandmete töötlemisega seoses, sealhulgas (a) milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me töötleme (b) kuidas Peetri Ilustuudio infot töötleb (kasutab, avaldab jne); (c) Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega. Peetri Ilustuudio broneerimiskeskonna või veebipoodi külastades eeldame, et olete käesolevaid Tingimusi lugenud ja nõustute nendega.

Külastades Peetri Ilustuudio veebilehte nõustute privaatsuspoliitikaga. Kui Te mingil põhjusel ei nõustu nende tingimustega, on Teil võimalik loobuda veebipoe kasutamisest, samuti esitada meile Tingimustega seoses küsimusi punktis 9 nimetatud kontaktidel.

Suunavad lingid: Peetri Ilustuudio veebisait võib kasutada linke, mille veebisaite haldavad kolmandad osapooled (näiteks Peetri Ilustuudio veebilehel pakutavate toodete tootjad). Kui Te klikite mõnele sellistest linkidest suunatakse Teid Peetri Ilustuudio broneerimiskeskonnast või veebipoest edasi veebisaiti omava organisatsiooni või ettevõtte kodulehele. Peetri Ilustuudio ei oma kontrolli kolmanda osapoole veebisaidi üle. Igaüks neist omab isiklikku isikuandmete kogumise, menetlemise ja privaatsuse poliitikat. Külastades mõnda sellistest saitidest, peaksite enne andmete jagamist, tutvuma eraldi avatava lehe privaatsuspoliitikaga.

 Mõisted

Peetri Ilustuudio–  Peetri Ilustuudio kaubamärgi all tegutsev broneerimiskeskond või veebipood www.peetriilustuudio.ee

Isikuandmed – füüsilisest isikust Kliendiga seonduv igasugune info.

Kliendiandmed – igasugune teave, mis on Peetri Ilustuudiole teatavaks saanud seoses Kliendi poolt Peetri Ilustuudio broneerimiskeskonna või veebipoe külastamisega või kliendiks registreerimisega.

Klient – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või on ostnud Peetri Ilustuudioveebipoes müüdavaid kaupu või teenustele registreerinud.

(Kliendiandmete) Töötlemine – igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sh andmete kasutamine, kogumine, salvestamine, muutmine, lugemine, edastamine, ligipääsu andmine, kustutamine, hävitamine jmt. tegevused.

Peetri Ilustuudio broneerimiskeskonna või veebipoe Klientide kliendiandmete vastutav töötleja on A-Meditsiin Oü.

  1. Milliseid andmeid Peetri Ilustuudio töötleb ja miks?

2.1.  Peetri Ilustuudio kogub ja töötleb ainult Peetri Ilustuudio teenuste broneerimiskeskonna või kaupade ostmisega, osutatavate teenustega ja kliendisuhtega seotud järgnevaid andmeid:

2.1.1.      Kliendi registreerumisel püsikliendiks Kliendi kontaktandmed: nimi, telefon, e-posti aadress;

2.1.2.      Veebikeskkonnas ostu sooritamisel IP aadress ja “küpsiste” informatsioon: nagu paljude teistegi veebisaitide puhul, salvestab Peetri Ilustuudio veebisait Teie IP aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (cookies). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse Teie arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad Teie veebilehitsejat Peetri Ilustuudio serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võite oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuigi sellega seoses võib teatud veebisaidi aladel tekkida probleeme lehe kasutamisega. Peetri Ilustuudio ei seo IP-aadressi personaalsete isikuandmetega. See tähendab, et Teie kasutaja sessiooni jälgitakse, kuid Teid ei seostata isiklikult. Kuigi teatud sorti küpsised võimaldavad meil Teie andmeid säilitada – näiteks veebivormide täitmisel. Sedasorti küpsiseid saadetakse veebilehitsejale ainult juhul kui olete andnud oma nõusoleku informatsiooni säilitamiseks.

2.1.3.      Finantsandmed: pangakonto number, kui makseid teostatakse veebipoes ülekandega.

2.1.4.      Suhtlusandmed: veebipoes kauba ostmisel kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestlused; samuti Peetri Ilustuudioja Kliendi vaheline suhtlus e-posti või kirja teel.

2.1.5.      Ostude ja teenustega seotud andmed: näiteks Peetri Ilustuudio teostatud ostudega või teenustega seonduv info, veebipoest kauba kättetoimetamisega seonduv info, päringud ja kaebused;

2.2. Kliendiandmete töötlemisel lähtub Peetri Ilustuudio kehtivatest õigusaktidest ning võtab vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada Kliendiandmete turvalisus, välistada ebaseaduslik töötlemine, kõrvaliste isikute juurdepääs ning avalikuks saamine.

2.3. Kliendiandmeid töödeldakse ainult Euroopa Liidu piires.

  1. Kuidas Peetri Ilustuudio kasutab kogutud Kliendiandmeid?(Kliendiandmete töötlemise eesmärgid) 

Peetri Ilustuudio töötleb Kliendiandmeid peamiselt selleks, et:

3.1. osutada Kliendile kvaliteetset teenust ning hallata kliendisuhteid. Kliendiandmeid töödeldakse Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks (kaupade ostud ja teenused Peetri Ilustuudio veebipoes); Kliendi nõusolekul kliendipakkumiste jt. turundusliku iseloomuga materjalide saatmiseks ning Kliendi soovil Kliendiandmete ajakohastamiseks.

3.2. Uurida teenuse kvaliteeti ning tõendada näiteks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil peetud vestluste abil kauba müügiga ja teenustega seonduvaid tegevusi.

3.3. Osutada Kliendile lisateenuseid, viia läbi üldistatud kujul turuanalüüse ja teha üldistatud kujul statistikat, korraldada kampaaniaid, mis põhinevad Peetri Ilustuudio õigustatud huvil täiustada või arendada uusi teenuseid, Peetri Ilustuudio veebipoodi.

3.4. Tagada teenuste nõuetekohane osutamine.

3.5. Tõhustada tehnilisi süsteeme, infotehnoloogilisi lahendusi, kohandada veebipoe vaateid erinevatele seadmetele ja arendada teenuseid testimise ja parandamise teel, mis põhineb Peetri Ilustuudioõigustatud huvil.

3.6. Tõendada ja kaitsta nõudeid, mis põhinevad lepingu või muu juriidilise kohustuse (nt raamatupidamislike kohustuste, kaugmüügiga seonduvate nõute jmt) täitmisel või Peetri Ilustuudio õigustatud huvil nt juriidiliste nõuete, pöördumiste jmt koostamiseks.

3.7. Võtta vastu makseid läbi makseteenuse pakkujate. Selleks, et võtta vastu Kliendi makseid kauba või teenuse eest, on Peetri Ilustuudiol õigus suunata Klient pangalingile läbi makseteenuse AS Maksekeskus pakkuja. A-Meditsiin Oü on isikuandmete vastutav töötleja, A-Meditsiin Oü ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

  1. Kuidas teeb Peetri Ilustuudio pakkumusi oma klientidele? 

4.1. Peetri Ilustuudio saadab Kliendile viimase nõusolekul personaalseid pakkumusi ja uudiskirju. Pakkumusi võib saata Kliendi nõusolekul tema kontaktandmetele, mis on kogutud kliendiks vormistamisel, seoses kaupade ostmise või teenuste osutamisega või muul seaduslikul viisil.

4.2. Peetri Ilustuudio võib Kliendiandmeid töödelda e-teenuste kasutusmugavuse tõstmiseks, näiteks Kliendile ostuajaloo kuvamine veebipoes, personaalsete pakkumuste loomine jmt.

  1. Kellele võib Peetri Ilustuudio kliendiandmeid edastada?

5.1. Kliendiandmeid jagatakse andmete saamiseks õigustatud ametiasutustega, näiteks õiguskaitseorganid, järelevalveasutused, sh Tarbijakaitseamet.

5.2. Peetri Ilustuudiovõib avaldada Kliendiandmeid kolmandatele isikutele, kes osutavad Peetri Ilustuudio teenuseid ja kes täidavad Peetri Ilustuudio Kliendandmete kaitsele kehtestatud nõudeid. Kolmandateks osapoolteks võivad olla Peetri Ilustuudiopartnerid, kelle ülesanneteks on kaupade transport, veebipoe osas veebisaidi hooldamine ja selle sisuhaldus, turundusega seotud partnered. Peetri Ilustuudio koostööpartnerid on näiteks Itella Smartpost OÜ (transport) ning Maksekeskus AS.

  1. Kui kaua Peetri Ilustuudio andmeid säilitab?

6.1. Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise perioodid võivad põhineda lepingutel Kliendiga, Peetri Ilustuudio õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seonduvad seadused, kaugmüügiga seonduv regulatsioon).

  1. Millised õigused on eraisikust Kliendil?

 Eraisikust Kliendil on Peetri Ilustuudio poolt Isikuandmete Töötlemisega seoses järgnevad õigused:

7.1. Esitada taotlus oma ebaõigete isikuandmete parandamiseks, kui need on ebapiisavad, väärad või puudulikud;

7.2. Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek Isikuandmete töötlemiseks (nt nõusolek otseturunduspakkumuste saamiseks).

7.3. Piirata oma Isikuandmete töötlemist vastavalt kehtivale õigusele, muuhulgas ajal, kui Klient on esitanud taotluse oma Isikuandmete parandamiseks või kustutamiseks ning Peetri Ilustuudio analüüsib, kas nõuet on võimalik täita.

7.4. Taotleda oma andmete kustutamist. Andmete kustutamist ei saa nõuda, kui Isikuandmed, mille kustutamist taotletakse Töödeldakse ka teistel alustel, nt lepingu, raamatupidamise või juriidilise kohustuse täitmiseks.

7.5. Saada oma Isikuandmed, mida ta on ise esitanud ning mida Töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või elektroonselt, või kui see on tehniliselt võimalik, edastada oma andmed teisele teenusepakkujale (õigus andmete ülekandmisele).

7.6. Saada infot, kas ja kuidas Peetri Ilustuudio töötleb tema isikuandmeid ning saada neile andmetele juurdepääs.

7.7. Esitada kaebusi Isikuandmete Töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud õigustamatult või vastuolus kehtivate õigusnormidega.

7.8. Juhul kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust edastage taotlus punktis 9.3. toodud kontaktidele.

  1. Kuidas on tagatud Kliendi andmete turvalisus veebis?

Peetri Ilustuudioveebisait omab vajalikke meetmeid, et kaitsta Peetri Ilustuudioveebisaidil kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Peetri Ilustuudioon kehtestanud meetmed, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Andmete turvalisusega seonduvaid nõudeid vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

  1. Kuidas Peetri Ilustuudioiga ühendust võtta?

9.1. Kui Teil on küsimusi seoses käesolevate tingimustega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust veebilehel www.peetriilustuudio.ee toodud kontaktidel